215 52 59 669
Καλώς ήλθατε επισκέπτης
215 52 59 669
Κωδικό
  • Καλωσήλθατε
Όροι Επιστροφής - Kritos Parts
title

Όροι Επιστροφής Ανταλλακτικών

Προς καλύτερη εξυπηρέτηση σας απο το www.kritosparts.gr, όσον αφορά τις επιστροφές ανταλλακτικών και την αντικατάστασή αυτών απο την εταιρεία, παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται παρακάτω. 

1. Η ημερομηνία επιστροφής του ανταλλακτικού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 14 ημέρες απο την ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο).

2. Η εγγύηση των ανταλλακτικών καλύπτεται μόνο και εφόσον εγκριθεί απο την κατασκευάστρια εταιρεία (το Kritos parts δεν έχει καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα της διαδικασίας).

3. Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του Kritosparts     

  Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του kritosparts.gr μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ' αρχής ή να ζητήσει την επιστροφή του,  κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή,  η επιστροφή του/των ελαττωματικού/ών προϊόντος/ων μπορεί να γίνει με αποστολή αυτού/αυτών, επιβαρυνόμενο το kritosparts.gr με τα έξοδα παραλαβής του, με μέσα της απολύτου επιλογής του kritosparts.gr και κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό μας.

 • Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη.  Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν,  κατά τον χρόνο ή τρόπο που συμφωνήθηκε τότε το κατάστημα δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.

 • Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη την συσκευασία του εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή τους στον πελάτη. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από το kritosparts.gr,  η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη,  το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

4. Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του πελάτη 

 • Υπαναχώρηση:  Ο αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής των πωληθέντων προϊόντων (νόμος 2251/94),  επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση,  με το σύνολο των εξαρτημάτων του,  των εντύπων που το συνοδεύουν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή των προϊόντων πρέπει να γίνει είτε αυτοπροσώπως στο κατάστημα είτε μέσω κούριερ με χρέωση του πελάτη για τα έξοδα αποστολής, καθώς και με μέσα της απολύτου επιλογής του kritosparts.gr κατόπιν συνεννόησης. 

 • Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και το κόστος επιστροφής του είδους.

 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη,  το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

5. Η Αίτηση Εγγύησης θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί πλήρως με κάθε λεπτομέρεια και να παραδοθεί στην Εταιρεία με τον ανταλλακτικό. Με την συμπλήρωση της αίτησης, ο εκάστοτε πελάτης, δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους παραπάνω όρους της εταιρείας. Κατεβάστε την Αίτηση Εγγύησης ΕΔΩ